Bút mài thầy Ánh SH 021

50.000 VNĐ

Bút mài thầy Ánh SH 021 nổi bật về kiểu dáng chúng được thiết kế đẹp mắt. Đặc biệt, ngòi bút SH 021 được mài sẵn, khi viết tạo ra các nét thanh đậm nổi bật.

Bút mài thầy Ánh SH 021 là 1 trong 3 bút được sử dụng trong bộ tự luyện chữ đẹp. Loại bút này không hề kén mực, có thể sử dụng các loại mực phổ thông trên thị trường.