Bút mài thầy Ánh SH 040

70.000 VNĐ

Bút mài thầy Ánh SH 040 có 5 phiên bản với đầu ngòi viết khác nhau. Tùy theo mục đích của người sử dụng mà lựa chọn loại với ngòi viết phù hợp.

Bút mài thầy Ánh SH 040 ngòi viết êm trơn với giá 70.000 đ. Chuyên dùng viết nét đều, viết bài hằng ngày hoặc dùng trong bài thi viết nét đều. có thể sử dụng được tất cả các loại mực viết.

Bút mài thầy Ánh SH 040 thanh đậm với giá 70.000 đ. Chuyên dùng như cây bút ngòi mài khác trong tập viết và luyện chữ đẹp. Có thể sử dụng được tất cả các loại mực viết.

Bút mài thầy Ánh SH 040 Calligraphy S giá 125.000đ là dòng bút tự tạo thanh đậm cỡ nhỏ. Khuyên dùng mực pilot Nhật

Bút mài thầy Ánh SH 040 calligraphy G trắng và phiên bản G vàng có giá lần lượt là: 140.000đ và 180.000đ. Chuyên dùng viết chữ hoa sáng tạo, chữ viết nghệ thuật và thi chữ viết đẹp. Khuyến cáo nên dùng với mực pilot Nhật.