Thẻ: Nét cơ bản là gì? Khi viết cần ghi nhớ nguyên tắc nào?