Bút mài thầy Ánh SH 023

38.000 VNĐ

Bút mài thầy Ánh SH 023 êm trơn được sử dụng nhiều trong việc viết bài hằng ngày.Khi viết tạo nét viết hiệu quả và cải thiện nét chữ viết tốt. Bởi khi cầm bút đúng và sử dụng dòng bút được chế tác đảm bảo chất lượng. Nó sẽ phát huy toàn bộ hiệu năng tiềm tàng.

Bút mài thầy Ánh SH 023 thanh đậm không những dành để luyện viết nét thanh nét đậm hằng ngày. Mà còn dùng trong luyện thi viết chữ đẹp bởi tính đặc thù của ngòi viết. Đầu hạt gạo ngòi bút được mài theo thói quen cầm bút. Khi sử dụng đúng cách các nét đưa lên sẽ là nét thanh. Bút đưa xuống chỉ cần tỳ nhẹ cũng ra độ thanh đậm vừa phải.