Tag Archives: bài thi viết chữ đẹp

Phong trào luyện và thi viết chữ đẹp tôn vinh nét chữ Việt

viết chữ đẹp

Viết chữ đẹp trở thành phong trào luyện chữ Nổi lên từ những năm 2008. Khi mà các phong trào tập viết và luyện chữ đẹp được tổ chức trên khắp cả nước. Lan rộng tới từng lớp, từng trường tại tất cả các địa phương. Thi viết chữ đẹp trở thành cuộc thi viết […]